Nieuws

Vanaf 15 januari 2019 verenigt de installatiebranche zich onder een nieuwe naam: Techniek Nederland.

U zult de naam Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI) vanaf nu zeer regelmatig tegenkomen op radio, tv, billboards en social media.

logo

 

 

~~~~~~

 

Informatie over TopLine cv-toestellen uit 2006 - 2009

 

Update: 20 november 2018

Geen verhoogde veiligheidsrisico’s bij Nefit Topline cv-ketels 

Conclusie TNO: risico’s bij toestellen met nieuwe brander ‘zeer laag’


Deventer, 20 november 2018 – Bij cv-ketels van het type Nefit Topline die zijn voorzien van een nieuwe brander is geen sprake van een verhoogd koolmonoxiderisico. Ook is er geen verhoogd risico op brand. Dit zijn de belangrijkste conclusies van TNO na maandenlang onderzoek op tientallen gebruikte Topline cv-ketels. 
Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat de veiligheid van de Topline toestellen uit 2006 tot en met 2009 in twijfel werd getrokken. Bij de bewuste serie zou een doorgebogen warmtewisselaar kunnen leiden tot brand of het vrijkomen van koolmonoxide (CO).   


Het TNO-onderzoek toont aan dat er geen verhoogd risico is ten aanzien van koolmonoxide. Ook is de brandveiligheid niet in het geding, mits de originele brander van het toestel is vervangen en het toestel periodiek wordt onderhouden. 
‘’Wij zijn blij dat het onderzoek van TNO duidelijkheid biedt. Als de brander is vervangen hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken over de veiligheid van hun toestel,’’ zegt Jan Rijnen, commercieel directeur Nefit. ’’We hopen dat hiermee de ontstane onrust wordt weggenomen.’’ De terugroepactie voor de originele brander zal naar verwachting eind dit jaar zijn afgerond.


Over het onderzoek
Direct na het ontstaan van twijfels over de veiligheid van de gemodificeerde Topline-toestellen uit de bewuste serie heeft Nefit TNO benaderd voor waarheidsvinding en uitsluitsel. Het onderzoek is tussen eind februari en begin november 2018 onafhankelijk door TNO uitgevoerd. Het volledige onderzoeksrapport en de onderzoeksverantwoording zijn hieronder te downloaden.

Lees hier het volledige TNO-rapport

Lees hier de samenvatting van het TNO-rapport

 

~~~~~~

 

Update: 22 februari 2018

Op verzoek van Nefit start onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO met het eerder aangekondigde onderzoek naar mogelijke verhoogde veiligheidsrisico’s van Nefit Topline cv-ketels uit 2006 tot en met 2009. TNO verwacht het onderzoek binnen enkele maanden af te ronden.

Doel van het onderzoek is waarheidsvinding omtrent mogelijke verhoogde veiligheidsrisico’s bij Topline cv-ketels uit 2006 tot en met 2009. Uit het onderzoek moet ook blijken of de sinds 2009 door Nefit in afstemming met de NVWA genomen maatregelen al dan niet toereikend zijn. Om de neutraliteit van het onderzoek te waarborgen, zijn de onderzoeksvragen vooraf afgestemd met de NVWA en getoetst door een onafhankelijke adviseur.

Onlangs antwoordde minister Bruins op Kamervragen dat bij deze toestellen het gevaar van koolmonoxidevergiftiging niet aannemelijk lijkt. De minister gaf ook aan dat Nefit geen informatie heeft verzwegen voor de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en dat Nefit zich heeft gehouden aan de wettelijke verplichtingen voor wat betreft het melden van problemen met CV-ketels.

Lees hier het persbericht

 

Middels het plaatsen van de laatste updates houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de Nefit Topline cv toestelen uit 2006-2009. 

Voor alle eerdere berichtgeving en een overzicht van de meestgestelde vragen verwijzen wij u naar de website van Nefit. Uiteraard kunt u ook ten allen tijde contact met ons opnemen voor meer informatie.

 

~~~~~~

 

UNETO-VNI blij met wettelijke eisen voor cv-installateurs

Persbericht - 19 december 2016

Minister Blok heeft het pleidooi van installatiekoepel UNETO-VNI voor een wettelijke erkenning van cv-installateurs meegenomen in zijn maatregelen om het koolmonoxidegevaar terug te dringen. Vanaf 2019 mogen alleen erkende installatiebedrijven en cv-monteurs aanleg en onderhoud van cv-installaties uitvoeren. De verplichte erkenning is één van de maatregelen die minister Blok vandaag bekendmaakte.

De minister reageert met het besluit op een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over ongevallen met koolmonoxide bij cv-ketels. UNETO-VNI verwacht dat de maatregelen bijdragen aan het terugdringen van het aantal koolmonoxide-ongevallen en aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van cv-installaties in ons land. 

Bewezen vakbekwaamheid

Voorzitter Titia Siertsema: 'Met dit besluit geeft het kabinet gehoor aan de oproep van UNETO-VNI om het koolmonoxiderisico bij cv-ketels nu écht aan te pakken. Met een wettelijk verplichte erkenning kunnen vanaf 1 januari 2019 alleen nog erkende installatiebedrijven en vakbekwame cv-monteurs werkzaamheden verrichten aan cv-installaties. Het kabinet onderstreept daarmee dat bewezen vakbekwaamheid nodig is om het vak van cv-monteur uit te oefenen.'

Aangescherpte eisen

Na het verschijnen van het OvV-rapport heeft UNETO-VNI niet gewacht op maatregelen van het kabinet. De vereniging heeft inmiddels een uitgebreide erkenningsregeling met zwaardere eisen voor installatiebedrijven en individuele cv-monteurs uitgewerkt. Ook de aangescherpte vakbewaamheids- en scholingseisen voor cv-monteurs zijn in deze regeling opgenomen. Siertsema: 'Onze regeling voldoet aan de eisen die de overheid stelt. UNETO-VNI gaat er zo snel mogelijk over in gesprek met minister Blok.'

UNETO-VNI eens met voorgestelde maatregelen

UNETO-VNI is blij dat de minister van plan is illegale cv-werkzaamheden te bestrijden door de nieuwe erkenningseisen actief te handhaven. Het is daarnaast de bedoeling van de minister de markt transparant te maken; erkende bedrijven moeten herkenbaar worden via een website en een eenduidig beeldmerk. Ook dat voornemen valt bij de installatiekoepel in goede aarde.

UNETO-VNI kan zich vinden in de overgangsperiode tot 1 januari 2019 die de minister aankondigt. De vereniging staat ook achter andere maatregelen die minister Blok vandaag aankondigde, zoals het initiatief om cv-ketelfabrikanten ertoe te bewegen CO-sensors in hun toestellen op te nemen en een lobby voor het verplicht stellen van CO-sensoren op Europees niveau.

Publiekscampagne rond gevaren koolmonoxide

In februari volgend jaar start een publiekscampagne om meer bewustzijn te creëren rond de gevaren van koolmonoxide en de aandacht te vestigen op veilige CO-melders op de Nederlandse markt. UNETO-VNI steunt die campagne en zal er aan meedoen.

  • KvK 21007117
  • BTW NL 151087787.B01
  • Stationsstraat 39
  • 4571 LA Axel
  • tel 0115 56 18 78
  • info@installatiebedrijfmel.nl
  • contact